Travee LEAN

 Home / /

Travee

LEAN bouwen / LEAN management

Eind jaren tachtig hebben enkele Amerikaanse onderzoekers de naam LEAN gegeven aan de productiefilosofie van Toyota. Het betreft een manier van werken waarbij continu verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in een proces. Een aantal jaar geleden heeft deze filosofie ook zijn intrede gemaakt in de bouwwereld.


LEAN gaat uit van een heldere basisdefinitie: alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan wat de klant als toegevoegde waarde ervaart is waarde; al het overige is verspilling.  Verspilling is een noodzakelijk kwaad. 
Daar heeft een klant geen geld voor over.


Met deze manier van denken worden de hedendaagse grote bouwwerken uitgevoerd. Dit is terug te vinden in bijvoorbeeld de manier van plannen (Pull planningen en concurrent engineering). Het gezamenlijk (aannemer, leveranciers en onderaannemers en ontwerpteam) opzetten van de planning waarbij elk onderdeel wordt uitgelicht en ingepland door de belanghebbende. Op deze manier wordt er een planning opgezet waarbij alle partijen hun input hebben kunnen geven en een acceptabele doorlooptijd ontstaat. Belangrijkste onderdeel hierin is SAMENWERKEN.


Deze manier van denken en opzetten wordt ook meegenomen de werkvloer op. Uitvoerend personeel wordt aangestuurd op een LEAN werkwijze waarbij samenwerking voorop staat. Elke ochtend voor de start worden de werkzaamheden van die dag met de voormannen doorgenomen, waardoor knelpunten of ondersteuning op voorhand al besproken kan worden. Uitvoering geschiedt op een vooraf doordachte en samen opgestelde werkwijze welke door de partijen zelf LEAN ingevuld kan worden. Op deze manier ontstaat een logische, efficiënte en georganiseerde manier van werken.


Er is eens een analyse gemaakt van de verhouding tussen waarde en geldverspilling in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Die verhouding lag op 80% verspilling en 20% waarde. Als die verhouding naar 60-40 terug gebracht kan worden, dan is dat een revolutie.


Travee is ruim onderwezen en heeft deze manier van werken al meerdere malen tot uitvoering gebracht met positieve uitkomst en ervaringen.