Travee BIM

 Home

Travee BIM

BIM

BIM is de afkorting voor “Bouw Informatie Modelleren”, dit is het proces van het genereren en gebruiken van bouwgegevens in de ontwerp-, bouw- en beheers-fase. Hiermee wordt bedoelt dat de informatie die verzameld word, gebruikt kan worden tijdens de gehele levensduur van het project. Vanaf het eerste idee tot en met het slopen van het bouwwerk, dit wordt wel “lifecycle” genoemd (levenscyclus).


BIM geeft de mogelijkheid voor alle belanghebbende om toegang te hebben tot alle informatie op het zelfde moment middels interactie tussen verschillende softwarepakketten.


Het Bouw Informatie Model is letterlijk vertaald: ‘een digitale representatie van een fysiek en functionele eigenschappen van een faciliteit’. Dit houd in dat het BIM Model een virtueel bouwwerk is, waarbij alle eigenschappen (zowel fysiek als functioneel) die het te maken bouwwerk verwerkt worden in een informatie model.


In een BIM proces wordt het ontwerp in 3D model gecreëerd door opdrachtgever, architect, constructeur, installateur en ook leveranciers/onderaannemers. Het model wordt beheert door de een BIM coördinator (Travee) welke er voor zorgt dat alle partijen samenwerken en op een juiste manier hun gegevens in het BIM model plaatsen. Clashes (overlappende of niet juist aansluitende onderdelen) worden door de coördinator opgespoord en opgelost. Om dit alles in goede lijnen te leiden wordt er middels een BIM protocol gewerkt , waarin alles puntsgewijs staat vastgelegd.


Dit BIM model wordt gebruikt voor alle facetten in het bouwproces, bv: calculatie, bouwkundige werktekening, constructietekeningen, installatietekeningen en productietekeningen. Na oplevering kan het model gebruikt worden om een meer jarig onderhoudsplan mee op te zetten.


Travee beheerst dit gehele proces en is dus in te zetten als coördinator, waardoor het BIM model op een betrouwbare professionele manier beheerst wordt.