Bedrijven

Travee Bouwadvies & Projectbegeleiding!       Uw project, onze zorg!

Naast het bedienen van de particuliere klant biedt Travee Bouwadvies & Projectbegeleiding ook zijn diensten aan de zakelijke klant aan. Door mijn achtergrond als bouwkundig tekenaar/projectleider (13 jaar) bij verschillende architectenbureaus en als werkvoorbereider (5 jaar) bij twee aannemers, maakt dat ik een breed scala aan werkzaamheden kan aanbieden. Hiernaast ben ik volledig onderwezen in LEAN en BIM. Hieronder is een opsomming van de mogelijkheden aangegeven. Deze diensten zijn zowel op projectbasis middels opdracht overeen te komen als op losse regiebasis middels een vast uurtarief.

Architecten/Tekenbureaus


- Bouwkundige tekenwerk   (Autocad & Revit)
- Vergunningsprocedures
- Calculatiewerkzaamheden
- Berekeningen van daglicht, ventilatie en dergelijke


Woningcorporaties, VVE & Gemeenten

- Bouwbegeleiding
  (begeleiding bouwproces van kleine en middelgrote projecten)

- Bouwtoezicht
  (bewaken en begeleiden bouwproces incl. uitbrengen rapportages e.d.)

- Beheren en uitvoeren van het totale bouwproces.Onderaannemers & leveranciers

Het op verzoek afspeuren van de markt naar kansen (incl onderhoud contacten)
Calculatiewerkzaamheden,
opstellen en uitbrengen van offertes en het vervaardigen van productietekeningen

Vragen?

Heeft u vragen over een van bovenstaande diensten of wilt u een offerte laten opstellen, dan kunt u contact opnemen met
Dhr. E. Gorissen tel. 06-52320211
U kunt ons natuurlijk ook een mail sturen.

Bouwbedrijven

- Calculatiewerkzaamheden,
- Projectcoördinatie, (vanuit DO ontwikkelfase incl. omgevingsvergunning)
- Projectvoorbereiding
- Controle bouwkundige constructieve en installatietechnische tekeningen
- Uitvoeringsplanning (incl. LEAN planningen) en opstellen diverse schema’s
- Aanvragen & spiegelen van offertes
- Inkopen incl. opdrachten opstellen
- Kostenbewakingen
- Controle productietekeningen
- Meer en minderwerk opstellen
- Notuleren en rapporteren
- Opleveringen en deeluitvoering
- Bouwtoezicht (deeltijd of fulltime)
- Bouwbegeleiding (begeleiden van kleine en
  middelgrote bouwprocessen waar geen voorbereider op aanwezig is)

  Bovenstaande werkzaamheden worden in een LEAN concept uitgevoerd.