Particulier & MKB

Travee Bouwadvies adviseert en begeleid zowel kleine als grote projecten.

Travee bouwadvies is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van zowel de particuliere markt als het midden & klein bedrijf (hier vallen ook VVE’s en woningbouwverenigingen onder). Onze diensten zijn te verkrijgen in een totaalpakket waarin Travee het gehele proces voor u beheert, maar zijn uiteraard ook als losse disciplines te verkrijgen. Om de nieuwbouw of verbouw van uw woning of bedrijfshal te kunnen realiseren zult u een aantal stappen moeten doorlopen die Travee voor u kan verzorgen.

Ontwerp

Het ontwerpen van uw nieuwe woning, verbouwing of bedrijfshal is een van de belangrijkste onderdelen van het gehele bouwproces. Wij kunnen u begeleiden en adviseren om een financieel en technisch haalbaar ontwerp op te stellen. Indien uw idee een architectonisch hoogstaand ontwerp eist, zullen we in overleg hulp inroepen van een architect om uw idee uit te werken tot een schets ontwerp. Na een wederzijds goedkeuren wordt het schetsontwerp omgezet in definitief ontwerp. Met dit definitieve ontwerp zullen we toetsen of er een bouwvergunning nodig is of dat er vergunningvrij gebouwd mag worden.

Vergunningsprocedures

Om uw ontwerp ook door de instanties/overheid goedgekeurd te krijgen zal er een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

Hierin wordt uw ontwerp getoetst aan het bouwbesluit en beoordeeld door Welstand.
Daarnaast worden ook eventuele sloopvergunningen, kapvergunningen, watervergunningen, inritvergunningen e.d. aangevraagd.

Travee Bouwadvies & Projectbegeleiding is bekend met de gehele procedure en verzorgt dit tot in detail voor u, inclusief het benodigde tekenwerk, berekeningen en omschrijvingen.

Bouwkundig tekenwerk

Door de jaren lange ervaring als bouwkundig tekenaar bij architectenbureaus, kunnen we kwalitatief hoogstaande en van juiste informatie bevattende bouwkundige tekeningen vervaardigen.


  Bouwkundig tekenwerk geschiedt in een aantal faseringen, waaronder:
- SO & DO tekeningen
- Bouwaanvraagtekeningen
- Bestekstekeningen
- Werktekeningen.
  Travee kan al deze faseringen voor u uitvoeren. Bij omvangrijke projecten kan   het nodig zijn dat er een bestek gemaakt wordt, deze zullen we door een   derden laten maken.

Projectvoorbereiding

  Om het bouwproces op te starten en te begeleiden zullen een groot aantal   onderdelen geregeld moeten worden.
  Denk hierbij aan,

- Controle constructieve en installatietechnische werktekeningen
- Opstellen van een uitvoeringsplanning en opstellen diverse schema’s
- Aannemers selectie
- Opstellen juridisch correcte opdracht aannemer
- Kostenbewakingen
- Projectbegeleiding van de aannemer en installateur
- Beoordeling meer en minderwerk
- Notuleren en rapporteren, bouwvergaderingen
- Oplevering

  Deze onderdelen maken deel uit van het totaalpakket en kunnen   uiteraard ook apart verkregen worden.

Aannemer Selectie

Travee neemt contact op en maakt werkbezoek afspraken zodat de aannemers en installateurs ter plaatse kunnen kijken en het werk kunnen opnemen om een offerte uit te brengen. Vervolgens beoordelen wij de ontvangen offertes op prijsstelling, kwaliteit, compleetheid, fouten, dubbeltellingen, werkaanpak en op mogelijke bezuinigingen als dat aan de orde is. Daarna zullen we samen bepalen wie de opdracht wordt gegund.
Het kan ook zijn dat een bezuinigingsronde noodzakelijk is of dat er nog prijsonderhandelingen gewenst zijn.

Begeleiding, toezicht, controle, oplevering

Travee heeft ruime kennis in bouwbegeleiding bij grote en bij kleine werken. Wij zorgen voor communicatie, overleggen over details, controleren de kwaliteit en werkwijze, controleren de rekeningen, houden de planning in de gaten en als laatste leveren wij het werk op. Bij de uitbesteding van zowel de werkvoorbereiding als de bouwbegeleiding kunnen forse kostenbesparingen gerealiseerd worden, de kwaliteit neemt toe en de risico’s nemen af. Heeft u alleen behoefte aan een deskundige die over uw schouder meekijkt dan coachen wij u waar en wanneer dat gewenst en nodig is en zijn op afroep beschikbaar.


Vragen?


Heeft u vragen over een van bovenstaande diensten of wilt u een offerte laten opstellen, dan kunt u contact opnemen met
Dhr. E. Gorissen tel. 06-52320211.
U kunt ons natuurlijk ook een mail sturen.